Antiquariaat Carpinus - Kinderboeken

Kinderboeken

1594  Abcoude, Chr. van Bob zonder zorg. Alkmaar, Kluitman. 4e druk, ill. W.K. Prins, Ons genoegen Serie A, deel 8.   15,=

1591  Abcoude, Chr. van De Voetbalclub. Alkmaar, Kluitman 1919. 3e druk, ill. O. Geerling. Ons Genoegen, Serie A, deel 14.   15,=

1592  Abcoude, Chr. van Het jongenskamp. Alkmaar, Kluitman. 2e druk,ill. In de Vacantie, Serie A, deel 8.   

1611  Aimard, Gust. De Bijenjagers. Laren, Schoonderbeek. 3e druk, ill.   15,=

1610  Aimard, Gust. De Boekaniers. Laren, Schoonderbeek. 3e druk, ill.   15,=

1608  Aimard, Gust. De Zeeschuimers. Laren, Schoonderbeek. 3e druk, ill.   15,=

1612  Aimard. Gust. Curumilla. Laren, Schoonderbeek. 3e druk, ill.   15,=

1604  Alcott, Louise M. De wereld in. R'dam, Bolle. 8ste druk, ill. Daan de Vries.   12,50

1619  Andriessen, P.J. Emma van Bergen. A'dam, Becht. 6e druk. ill. Witkamp.   15,=

1623  Andriessen, P.J. Esther en Agatha. A'dam, Becht. 4e druk, ill. Witkamp, band J. Sluyters. Serie Ons clubje.   17,50

1625  Andriessen, P.J. Jong volkje. A'dam, Becht. Met 4 platen, band J. Sluyters.   15,=

1616  Andriessen, Suze 's Zomers buiten. A'dam, Becht. Met vier platen, band J. Sluyters.   15,=

1617  Andriessen, Suze Vera. A'dam, Becht. 3e druk, ill. E.S. Witkamp, band J. Sluyters. Serie Ons clubje.   17,50

1642  Asscher- Pinkhof, C. Aan wal. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill. L.E. van Bergen, serie Bekroonde Boeken.   17,50

1727  Bauer, C. en Breebaart, K. Een gelukkig jaar. Gouda, van Goor. Met platen en band van H. Pieck.   20,=

1634  Bauer, C.M.H. De grootste deugniet van de klas. Gouda, van Goor. Met platen van Tjeerd Bottema en O. Verhagen. Serie Voor 't kleine volkje.   20,=

1657  Beecher Stowe, H. De Negerhut. R'dam, Voorhoeve 1937. Met 50 ill.   17,50

1633  Been, Joh. De 3 matrozen van Michiel de Ruyter. Alkmaar, Kluitman. 9e druk, ill. Isings.   12,50

1629  Been, Joh. Vogeltje Grijp. Zwoole, La Riviere & Voorhoeve. ill.   35,=

1656  Belinfante, E. Wisselend Getij. A'foort, Valkhoff & Co. 2e druk, ill. W. Bredijk.   15,=

1651  Berken, Tine van Jongens die rooken. A'dam, Becht. Ill. Jan Sluyters.   17,50

1670  Berken, Tine van Kruidje roer me niet. A'dam, Becht. Ill. Koppenol.   20,=

1669  Berken, Tine van Met z'n driee.n A'dam, Becht. Met 6 gekl. platen.   25,=

1675  Berken, Tine van Ons zonnetje. A'dam, Becht. Serie Lelie- en rozenknoppen.   17,50

1673  Berken, Tine van Op kostschool en thuis. A'dam, Becht. Serie Lelie- en rozenknoppen.   15,=

1664  Blokker, W. Huize Donika. Alkmaar, Kluitman. Ill. Oudenaarde, serie Ons Genoegen.   15,=

1688  Bonnema, Tine Over de grenzen. Den Haag, Daamen.   17,50

1684  Bosch, A. van den Een kerstvacantie in de sneeuw. Alkmaar, Kluitman. Ill. Nel van Noort.,serie de 4 jaargetijden.   15,=

1677  Brinkgreve- Wicherink, T. Lies en Loek verloofd. Alkmaar, Kluitman. 2e druk, ill. Netty Heyligers.   20,=

1419  Bronkhorst, E. Een wereldje op de hei. Alkmaar, Kluitman. Ill. Nans v. Leeuwen, serie de 4 jaargetijden, met stofomsl.   15,=

1570  Broos, Piet Vacantie in Klapperdorp. A'dam, Meulenhoff. Ill. en band v.d. schrijver.   12,50

1330  Bruijn, A. De Doppertjes doppen zelf hun boontjes. Den Haag, van Goor. Met platen en bandtek. v.d. schrijfster.   12,50

1389  Bruijn, M. Hannes Brinker of de zilveren schaatsen. A'dam, Ploegsma 1954. Ill. M. Oortwijn, met stofomsl.   12,=

1288  Buchan, John De schat van den rooirand. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill. E. ten Harmsen van der Beek.   20,=

1  Burnett, F.H. De kleine Lord. Arnhem, Cohen. 6e druk, ill.   12,50

1268  Burnett, F.H. Kinderen, die ik gekend heb. Arnhem, v.d. Zande. Met 4 houtsneegravures.   17,50

1707  Burnett, F.H. Robin. Leiden, Sijthoff.   12,50

1705  Campen, Fenna van De meisjes Mees. Den Haag, van Goor. Met 4 platen en band van Nans v. Leeuwen.   17,50

1701  Christmas, W. Op leven en dood. Alkmaar, Kluitman. Ill. J.G. Kesler, band Bueno de Mesquita.   15,=

1698  Cohen de Vries, P.J. Kinderen uit mijn klas. Utrecht, de Haan 1924. 4e druk, band van Rie Cramer.   15,=

1697  Cohen de Vries, P.J. Uit de school geklapt. Utrecht, de Haan 1923. 2e druk, band van Rie Cramer.   15,=

1613  Copyn, Nan Yolanda, het boek van de bloei. Den Haag, van Goor. Ill. van O. Verhagen.   25,=

1690  Cramer, H. en Cramer- Schaap, D.A. De H.B.S. in tenten. Den Haag, van Goor. Ill. en band Jan Lutz.   17,50

1965  Dahl, R. Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meier, en 6 andere verhalen. Baarn, Fontein 1978.5e druk, ill. en band Tom Eyzenbach.   15,=

1712  Defoe, D. Robinson Crusoe. Den Haag, van Goor. 2e druk, ill. A.J. van 't Hoff.   20,=

1710  Defoe, D. Robinson Crusoe. R'dam, Donker 1946.   17,50

1729  Etten, Ine van Goede morgen melkboer ! A'foort, Valkhoff. Ill. Hans Borrebach.   20,=

2140  Exel, Ph. De avonturen van Ormin. Gouda, van Goor. Ill. en band O. Verhagen.   17,50

2030  Exel, Ph. De gemaskerde woudkoning. Den Haag, van Goor. Platen en band O. Verhagen.   17,50

2065  Exel, Ph. De lotgevallen van Jan Persijn. Gouda, van Goor. 2e druk, ill. en band A. v. 't Hoff.   20,=

2160  Farrar, Fred. W. St. Wimfried of de Schoolwereld. A'dam, Veen. 5e druk, band en ill. Wenckebach.   25,=

3682  Feith, Jan De Geheimzinnige uitvinding of de tiovermacht van een HBS jongen. A'dam, Scheltens en Giltay. Tek. v.d. schrijver.   25,=

2171  Feith, Jan Het Indische monster. Den Haag, Goddard. 2e druk, omsl. en tek. v.d. schrijver.   45,=

2177  Feith, Jan In de Hollansche branding. A'dam, Scheltens en Giltay. Ill. en band Pieter Das.   15,=

2181  Feith, Jan Uit Piet's vlegel jaren. A'dam, Scheltens en Giltay. 6e druk, tek. v.d. Schrijver, bandtek. Willy Sluiter.   25,=

2178  Feith, Jan Uit Piet's vlegeljaren. A'dam, Scheltens en Giltay. 5e druk, tek. v.d. schrijver.   25,=

2235  Frank, Theo Bertus Flier in het wilde westen. Alkmaar, Kluitman. Ill. L. Landre, serie In de Vacantie.   15,=

2211  Gelder, J.M. van In het wilde westen, nieuwe avonturen van Tom Mix. A'dam, Meulenhoff. Met Foto's.   17,50

2188  Gerritsen, G. Wereld in wit en groen. A'dam, Meulenhoff. Ill. en band Mohr.   17,50

2465  Geudeker, C.H. Het vreselijke visavontuur van Professor Hubbel. A'dam, Uitg. Nieuwe wieken 1946. Ill. Voges.   20,=

2855  Gram, Joh. Mijn Praatstoel. A'dam, Vennotschap letteren en Kunst. Met 4 platen.   17,50

1722  Gram, Joh. Twee Haasche Jongens. Den Haag, Stemberg 1884. Met 4 gekl. platen.   17,50

2247  Greup- Roldanus, S. De orcidee van 5a. Den Haag, van Goor.5e druk, ill. B. Midderich- Bokhorst.   15,=

2300  Haar, P.A. ter De Woudclub. Gouda, van Goor. Platen van Nans v. Leeuwen, band Ella Riemersma.   17,50

3313  Havelte, Sanne van In de storm. A'dan, Holkema en Warendorf 1979. 10e druk.   10,=

3352  Heijermans- Jurgens, A. De Club der onafscheidelijken. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill. en band W. Heskes.   25,=

3058  Hellinga- Zwart, T. Het huisje aan den dijk. Gouda,van Goor. Ill. van Ids Wiersma.   17,50

2986  Hers, Anna De Almenhoeve. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill. en band Ella Riemersma.   20,=

2931  Hers, Anna Grooter worden. A'dam, Holkema em Warendorf. Ill. Ella Riemersma, serie Bekroonde Boeken.   17,50

3354  Hers, Anna Moeders voorbeeld. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill. Rie Reinderhif.   15,=

3629  Hertog, A. den Een Schoenpoetser naar Hollywood. Leiden, Sijthoff. Ill. en band Pol Dom.   17,50

3349  Heymans, Jac. Als sportvlieger naar Indië en terug. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill.   25,=

3347  Heyningen, T.A. van Postjagers te voet naar Indië. Utrecht, Bijleveld 1935. Ill. 46 foto's en 16 tek. van Hans Borrebach, met stofomsl.   27,50

3357  Hildebrand, A.D. Bolke's zoon en dorus das. A'dam, Meulenhof. 3e druk, foto's, band van Rein Stuurman.   12,50

3635  Hildebrand, A.D. De geest van Kasteel Sterkenburg. A'dam, Meulenhoff. Met 13 afb. naar foto's.   17,50

3365  Hildebrand, A.D. In twee dagen de wereld rond. A'dam, Meulenhof. Met foto's.   15,=

3360  Hildebrand, A.D. Soebkad en de juwelenschat. A'dam, Meulenhof. Ill. en omsl. Kees Mol.   10,=

3361  Hildebrand, A.D. Soekbad uit de pot. A'dam, Meulenhof. Ill. en omsl. Kees Mos, met stofomsl.   15,=

3355  Hille- Gaerte, C.M. van Onder het stroodak. R'dam, Nijgh en van Ditmar. 3e druk, ill. Tjeerd Bottema.   35,=

3384  Hinzelmann, E. Bommeltje op reis. A'dam, Meulenhoff. Ill. en band H. Berends.   12,50

3375  Hoog, Aletta Alleen in 't nestje. Alkmaar, Kluitman. Met 4 platen, serie In de Vacantie.   20,=

3399  Hoving, J.E. Witte Dirk. A'dam, Holkema en Warendorf. Oranjebiblitheek voor jongens en meisjes.   15,=

3482  Ivoi, Paul D' Miss Mousqueterre. A'dam, van Campen. 2e druk, ill.   25,=

3473  Jongejan- de Groot, C.Th. Met Tom Welders op avontuur. Wageningen, Zomer en Keunig.   17,50

3655  Kampen, Anth. van Ketelbinkie's stuurmantijd. A'dam, De Boer. Ill. B. Schuurmans.   15,=

3668  Keetelaar, J.L. Dirk en Corrie. A'dam, Cohen. Ill.   15,=

3406  Kieviet, C.Joh. De club op reis. A'dam, Holkema en Warendorf. 3e druk, ill. Braakensiek, serie De Goede Kameraad.   20,=

3404  Kieviet, C.Joh. De Club van zessen klaar. A'dam, Holkema en Warendorf. 5e druk, ill. Is. v. Mens, serie De Goede Kameraad.   20,=

3574  Kieviet, C.Joh. Het kamp en het spookbos. A'dam, Blitz.Ill. en band T. Leeser.   25,=

3583  Kieviet, C.Joh. Jongens van Oudt-Holland. A'foort, Valkhoff. 4e druk, ill. en band Braakensiek.   20,=

3570  Kieviet, C.Joh. Onder verschillende meesters. Alkmaar, Kluitman. Ill. Ijzerdraad, serie Ons Genoegen.   15,=

3585  Kieviet, C.Joh. Pension Zonneduin. A'foort, Valkhoff. Ill. en band Braakensiek.   35,=

3408  Kieviet, C.Joh. Wilde Bob. A'dam, Holkema en Warendorf. 6e druk, ill. Rie Reinderhoff.   15,=

3530  Klei, Jac.v.d. Pietje Blank. Lochem, De Tijdstroom. 2e druk.   17,50

3625  Kloos- Reyneke van Stuwe, J. Eeen klaverblad van vijf. Gouda, van Goor. Platen en band B. Midderich- Bokhorst.   17,50

3619  Knuttel- Fabius, E. Onder de korenmaat. A'dam, Mij. voor Goede en goedkope lectuur 1924. Met 11 pentek.   17,50

3616  Kok, Truida Fransje Elswoudt. A'dam, Becht. 2e druk, ill. en babd Jan Sluyters, serie Ons Clubje.   20,=

3606  Kop, Henr. v.d. Trein- HBSers. A'dam, Holkema en Warendorf. Ill. Rie Reinderhoff.   15,=

3590  Koster, Maren Jos, de branie. Den Haag, van Goor. Platen en band Hans Borrebach.   17,50

3597  Koster, Maren Met z'n drieën en een Oom. Den Haag, van Goor. Platen Sijtje Aafjes, serie De nieuwe Serie.   15,=

3701  Krienen, Ch. Twee echte jongens. Alkmaar, Kluitman. 2e druk, ill. v.d. Sluis, serie In de Vacantie.   20,=

3662  Kuijk, N.W.C. Uit de vlegeljaren van Henkie Snip. Alkmaar, Kluitman 1915. Ill. O. Geerling, serie In de Vacantie.   15,=

1703  La Chapelle- Roobol, Suze Stijfkopje als grootmoeder. A'dan, Holkema en Warendorf. 3e druk, ill.   17,50

3409  Napel, G. ten Bosco. Alkmaar, Kluitman.Ill.Netty Heiligers.   15,=

2579  Onder de schemerlamp: de geluk-aanbrenger. Alkmaar, Kluitman. Ill. Freddie Langerer.   30,=

2541  Onder de schemerlamp: De schoenmaker. Alkmaar, Kluitman. Ill. Freddie Langerer.   25,=


Bestellen via/order by email, telefonisch (035 - 6914996).

Terug naar begin


Terug naar Carpinus Homepage | NAN Home Page