Antiquariaat Carpinus - Esoterie, deel 2

Varia || Theosofie || Oosterse Wijsbegeerte || Mystiek || Antroposofie

Varia

2752  Ashley, L. De wondere wereld van bijgeloof, voorspelling en geluk. Hazerswoude, Mondria 1985. 160 pag.   12,50

2748  Bouman, K. H. Forgotten Gods. Leiden, Brill 1949. Geb. 98 pag. Geill.   25,=

2746  Bozzano, E. Het Spiritisme. Baarn, Hollandia drukkerij 1932. 157 pag.   15,=

2741  Brouwer, E. Mozaïek van vorige levens Deventer, Ankh-Hermes 1978.Geb., 237 pag.   15,=

2778  Däniken, E. von Aussaat und Kosmos. Wien, Econ Verlag 1972. Geb. 287 pag. Geill.   12,50

1976  Dam. H.ten Orakels en Inspiraties.Spirituele mogelijkheden tot de beantwoording van levensvragen. Katwijk, Servire '80.208 pag.   12,50

4813  Denaerde, S. Buitenaardse beschaving. Deventer, Kluwer 1969. Geb. 215 pag. Geill.   15,=

2776  Denaerde, S. Buitenaardse beschaving. Deventer, Kluwer 1969. Geb. 215 pag. Geill.   15,=

2689  Dietz, Dr. P.A. en Dr. W.H.C. Tenhaeff. (Verz. door) Parapsychologische Studien. Amsterdam, H.J.W. Becht 1936. Geb., 300 pag.   30,=

2788  Djorghi Heilmagnetisme. A'dam, Graauw's uitg.mij. 1932. Geb. 158 pag.   15,=

2793  Djorghi Hypnotisme. A'dam, Graauw's uitg.mij. 1932. Geb. 155 pag.   12,50

2790  Djorghi Suggestie. A'dam, Graauw's uitg.mij. 1928. Geb. 150 pag.   15,=

2791  Djorghi Telepatie. A'dam, Graauw's uitg.mij. 1932. Geb. 142 pag.   15,=

2792  Djorghi Verborgen krachten. A'dam, Graauw's uitg.mij. 1932. Geb. 165 pag.   15,=

3263  Dürckheim, Graf K. von Ueberweltliches Leben in der Welt. Weilheim, O.W.Barth 1968. Geb., 192 pag.   20,=

2840  Edwards, F. Vliegende schotels een ernstige zaak ? A'dam, Paris 1967. 190 pag. Met ill.   10,=

2128  Eldering, P. Het hedendaagsch spiritisme. Zaltbommel, Wink 1917. Geb. 192 pag.   15,=

2769  Eversdijk Smulders, Mr. E. Waar het Oosten begint. A'dam, Broekman en De Meris 1958. Geb. 297 pag.   20,=

2829  Flammarion, C. In het stervensuur. A'dam, De Vrij-Relig. Tempel 1923. Geb. 287 pag.   20,=

3217  Frazer, Sir J.G. The Golden Bough. New York, Macmillan 1947. Geb., 752 pag.   35,=

2704  Fries, C. Wat weet ik van Kaartleggen? Amsterdam, Ned. Keurboekerij z.j. Geb., 48 pag.   10,=

2436  Glasenapp, H. von. Die Literaturen Indiens, von ihren Anfaengen bis zur Gegenwart. Stuttgart, A. Kroener Verl. 1961. Geb., 480 pag.   20,=

2784  Greaves, H. Testimony of Light. Suffolk, N. Spearman Ltd. 1980. Geb. 145 pag.   15,=

2735  Jurriaanse, D. Praktisch Pendelboek. Amsterdam, Uitg. Schors 1984. M. veel ill.   12,50

2045  Kojc, M. De weg naar geluk. Den Haag, Servire z.j. Geb. 118 pag.   15,=

2041  Kwee Swan Liat De mens tussen mythe en machine. A'dam, Wetensch.Uitgeverij l974. 240 pag.   10,=

3239  Kyber, M. Die drei Lichter der kleinen Veronika. München, Drei Eichen Verl. 1952. Geb., 162 pag.   12,50

2499  Leeuw, J.J.v.d. The Conquest of Illusion. London, A.A. Knopf 1928. Geb., 234 pag.   25,=

2093  Leslie, D. and G. Adamski. De vliegende schotels zijn geland. Den Haag, Van Stockum Zn. 1954. Geb., Geillustr. 232 pag.,   17,50

2737  Mees, L.F.C. Levende metalen. Zeist, uitg. Vrij Geestesleven z.j. 125 pag.   15,=

2733  Mlaker, R. Aspecten van het pendelen. Deventer, Uitg. Ankh-Hermes 1985. 2de druk, 146 pag. Geillustr.   15,=

2283  Mulder-Schalekamp, W.A.H. De Bron der Wijsheid. De reincarnaties van Emed. Naarden, Strengholt 1973. Geb., geillustr., 320 pag.   20,=

2116  Muschler, R.C. De onbekende. A'dam, Meulenhoff z.j. Tweede druk, geb. 84 pag.   10,=

3258  Nicoll, M. De Nieuwe Mens. Wassenaar, Mirananda 1981. 210 pag.   12,50

1914  Nievelt, C.v. (vertaling) Morgenlicht - Op het Geestelijk Pad. Assen, Uitg. 'De Torenlaan' z.j. Geb., 78 pag.   15,=

2866  Oesterreich, Dr. T.K. Der Okkultismus im modernen Weltbild. Dresden, Sibyllen Verlag 1923. Geb. 286 pag.   20,=

1916  Peters, A. De Spion van Brahma. Novelle. 's Gravenhage, Stols 1951. Geb., 73 pag.   10,=

2434  Ponce, C. The Game of Wizards. Wheaton, Quest Books 1991. 179 pag.   10,=

2506  Poortman, J.J. Variaties op een en meer themata. Leiden, Sijthoff 1947. Geb., 210 pag.   20,=

2139  Praag, Prof. H. van De acht poorten der zaligheid. Naarden, Strengholt B.V. 1972. Geb. met stofomsl. 182 pag.   20,=

2872  Praag, Prof. H. van Paranormale manifestaties. Baarn, Meulenhoff 1974. 150 pag.   12,50

2696  Price, H. Een parapsycholoog vertelt zijn ervaringen... Utrecht, Erven J. Bijleveld 1936. Geb., 253 pag.   20,=

2474  Scheler, M. Die Stellung des Menschen im Kosmos. Muenchen, Nymphenb.Verl. 1949. Geb., 96 pag.   15,=

1990  Schoenberger,M. Verborgener Schluessel zum Leben. Muenchen, O.W.Barth '73.Geb. 135 pag.   15,=

2133  Schreiner, O. Dreams. London, T. Fisher Unwin 1903. Geb. 182 pag.   20,=

2277  Schwitters, M.E. Bijgeloof. Vrees - maar ook hoop en troost. Helmond, uitg. Helmond 1979. 212 pag.   10,=

1534  Seligmann, Dr. S. Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel a.d. Geschichte des Aberglaubens. Den Haag, J. Couvreur 1921. Geb., geillustr., 566 pag.   45,=

3260  Spangler, D. Openbaring. De geboorte van een nieuwe tijd. Wassenaar, Mirananda 1977. 208 pag.   12,50

2908  Spangler Smaus, J. Mary Baker Eddy: The golden Days. Boston, Christian Science Publ.Soc. 1966. Geb., 190 pag. Geïll.   20,=

2049  Spruyt, Jo. Wat de moderne levensbeschouwing ontbreekt. Den Haag, Servire z.j. Geb. 144 pag.   15,=

2490  Swamiji Maharaj. The Sar Bachan. Beas z.j. Geb., 204 pag.   30,=

2497  Taimni, I.K. The Secret of Self-Realization. Adyar, Theos. Publ. House l979. Geb., 98 pag.   17,50

2702  Teillard, A. Traumsymbolik. Zuerich, Rascher Verl. 1944. Geb., 294 pag. Geillustr.   30,=

2722  Tenhaeff, Prof.Dr. W.H.C. De Voorschouw. Den Haag, Leopold 1972. 308 pag.   17,50

2085  Tenhaeff, Prof.Dr. W.H.C. De Voorschouw. Onderzoekingen op het gebied van de helderziendheid in de tijd. Den Haag, Leopold 1979. Vierde, herziene druk. 235 pag.   15,=

2723  Tenhaeff, Prof.Dr. W.H.C. Het Spiritisme. Den Haag, Leopold 1975. 8ste druk. 357 pag.   17,50

2698  Tenhaeff, Prof.Dr. W.H.C. Hoofdstukken uit de Parapsychologie. Utrecht, Erven J. Bijleveld 1934. Geb., 255 pag.   35,=

2700  Tenhaeff, Prof.Dr. W.H.C. Inleiding tot de Parapsychologie. Utrecht, Erven J. Bijleveld 1952. Geb., 161 pag.   15,=

2726  Teunissen, J.V. Paradijselijke visioenen. Den Haag, uitg. Luberti 1971. 80 pag.   7,50

2683  Townshend, F. Aarde - Hemel - Wording. Naarden, De Driehoek z.j. 2de druk. Geb., 440 pag.   20,=

2906  Tromp, Dr. S.W. Wichelroede en wetenschap. Amsterdam, Kosmos 1950. Geb.,132 pag.   25,=

2715  Underwood, P. A Gazetteer of British Ghosts. London, Souvenir Press 1971. Geb., 255 pag. Geill.   25,=

2833  Valckenier Suringar, Dr. J. Beschrijving van een psychometrisch helderziend medium. A'dam, De Vrij-Relig. Tempel 1923. 94 pag.   10,=

Theosofie

2328  Anoniem. Man's Place in the Universe. London, Theosoph. Publ. Society 1902. Geb., 132 pag.   15,=

2649  Arundale, G.S. Het Grote Visioen. (Annie Besant's plan voor een nieuwe wereld.) Amsterdam, Theos. Vereniging 1947. Geb., 203 pag.   15,=

2366  Arundale, G.S. Kundalini. Een occulte ervaring. Amsterdam, Theosoph. Ver. 1949. Geb., 113 pag.   17,50

2666  Arundale, G.S. Nirvana. Adyar,Theos. Publ. House 1926. Geb., 219 pag.   20,=

2505  Bailey, A.A. Brieven over occulte meditatie. Den Haag, Servire z.j. Geb., 311 pag.   35,=

2477  Bailey, A.A. Van Intellect naar Intuitie. Rotterdam, Uitg. "Aquarius" z.j. Geb., 182 pag.   27,50

2647  Barborka, G. A. Het Goddelijk Plan. 2 dln. Amsterdam, Theos. Vereniging 1972. Geb., 697 pag.   50,=

2675  Barker, A. T. The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. Adyar, Theos. Publ. House 1972. Geb. 524 pag.   30,=

2504  Besant, A. A Study in Consciousness. Adyar, Theos. Publ. House 1967. 373 pag.   15,=

2975  Besant, A. Avataras. Amsterdam, Theos. Ver. 1947. 123 pag.   12,50

2652  Besant, A. De Stamboom der Menschen. Vier voordrachten, gehouden te Adyar in 1903. Amsterdam, Theos. Uitg.mij. 1909. Geb., 149 pag.   15,=

5021  Besant, A. De zeven beginselen van den mensch. Amsterdam, Theos. Uitg.mij. 1898. 2de Holl. Uitg. Geb., 111 pag.   10,=

2530  Besant, A. De zeven beginselen van den mensch. Amsterdam, Theos. Uitg.mij. 1898. 2de Holl. Uitg. Geb., 111 pag.   10,=

2674  Besant, A. Een studie over het bewustzijn. Amsterdam,Theos. Uitg.Mij. 1905. Geb. 409 pag. * los ex.   15,=

2657  Besant, A. Gedachtekracht. Amsterdam, Theos. Uitg.mij 1920. Geb., 135 pag.   12,50

2536  Besant, A. Het pad van Leerlingschap. 4 lezingen. Amsterdam, Theos. Uitg.mij. 1903. Geb., 191 pag. * Los in bd.   20,=

2489  Besant, A. History of the Great French Revolution. 14 Lectures delivered between 1875 and 1884. Adyar, Theos.Publ.House 1931. Geb., 469 pag.   25,=

2523  Besant, A. Karma. Amsterdam, Theos. Uitg. 1899. 2de Holl. uitg. Geb., 85 pag.   10,=

2483  Besant, A. Man and his Bodies. Adyar, Theos.Publ.House 1967. Geb., 117 pag.   15,=

2479  Besant, A. Mysticism. London, Theos. Publ. Soc. 1914. Geb., 143 pag.   15,=

2658  Besant, A. Oppermenschen. Amsterdam, Theos. Uitg.mij. 1916. 1e dr. 103 pag.   12,50

2905  Blavatsky, H.P. De Stem van de Stilte. Utrecht, Theos. Genootsch. 1929. Geb., 102 pag.   15,=

2599  Blavatsky, H.P. Het onmogelijke zoeken. Utrecht, Theos. Ver. 1980. 133 pag.   15,=

2480  Blavatsky, H.P. Verspreide Geschriften. 3 dln. Amsterdam, Theos.Vereniging 1950/51. 1 dl.ingen., 2 dln. geb. 884 pag.   f. 35,=

2651  Codd, C.M. Theosophy as the Masters see it. Adyar, Theos. Publ. House 1953. Geb., 369 pag.   17,50

2852  Conger, A.I.(ed.) The dialogues of G. de Purucker. Vol.1. Pasadena, Theos. Univers. Press 1948. Geb. 416 pag.   25,=

2881  De onverbroken schakel, een internat. verjaardag-album. Baarn, Hollandia 1914. Geb., 214 pag.   15,=

1443  Drummond, H. Natuurwetten in de geestelijke wereld. Rotterdam, D.Bolle z.j. 262 pag.   25,=

2782  Groot, Dr.H. Waarom Theosofie ? Bussum, van Dishoeck z.j. Geb. 200 pag.   17,50

2820  Hodson, G. Lecture Notes, the school of the wisdom. Vol.1 Adyar,The Theos.Publ.House 1962. Geb. 565 pag.   25,=

2891  Jager, J. de. De Theosophie, in hoofdtrekken uiteengezet. Apeldoorn, Dixon & Co. 1913. Geb., 198 pag.   15,=

2332  Jinarajadasa, C. (commentaar) The "K.H." Letters to C.W. Leadbeater. Madras, Theosoph. Publ. House 1980. Geb., 109 pag.   25,=

2338  Jinarajadasa, C. Flowers and Gardens. (A Dream Structure). Madras, Theosoph. Publ. House 1959. Geb. 80 pag.   10,=

2887  Jinarajadasa, C. Grondbeginselen der Theosofie. Amsterdam, Uitg. der Theos. Ver. 1951. Geb., 212 pag.   3o,=

2312  Jinarajadasa, C. The Mediator and other Theosophical Essays. Madras, Theos.Publ.House 1927. 95 pag. * Los exempl.   7,50

2668  Judge, W.Q. De oceaan der theosophie. Bussum, v. Dishoeck z.j. Geb. 181 pag.   17,50

2923  Judge, W.Q. De Oceaan der Theosophie. Utrecht, Theos. Genootsch. 1931. Geb., 197 pag.   20,=

4944  Judge, W.Q. De oceaan der theosophie. Bussum, v. Dishoeck z.j. Geb. 181 pag.   17,50

4998  Kingsland, W. De ware H.P. Blavatsky. Amsterdam, Theos.Vereniging z.j. Geb., 336 pag.   35,=

2501  Kingsland, W. De ware H.P. Blavatsky. Amsterdam, Theos.Vereniging z.j. Geb., 336 pag.   35,=

2452  Kruisheer, J. Het Groote Geheim. Weltevreden, 1927 Geb.   10,=

2498  Kruisheer, J. Theosofie: Een progressieve leer. 1951. Geb., 111 pag.   25,=

2487  Leadbeater, C.W. Het innerlijk leven. Theos. toespraken te Adyar - 1ste serie. Amsterdam, Theos. Uitg.mij.1912. Geb.,236 pag.   25,=

2488  Leadbeater, C.W. Het innerlijk leven. Theos. toespraken te Adyar. Tweede serie. Amsterdam, Theos. Uitg.mij. 1913. Geb., 283 pag. * Rug iets besch.   25,=

2533  Leadbeater, C.W. The Monad and other essays upon the higher consciousness. Adyar, Theos. Publ. House 1980. 4th Repr. 151 pag.   10,=

2895  Long, J.A. Mens, vonk der eeuwigheid. Den Haag, Theos. Univ. Press 1977. 232 pag.   15,=

2893  Olcott, H.S. Old Diary Leaves. America 1874-1878. Adyar, Theos. Publ. House 1941. Geb., 491 pag.   25,=

2114  Olcott, H.S. Oude dagboekbladen. A'dam, Theosofische Uitgmij., 1912. Twee delen, geb.   45,=

2142  Ouspensky, P.D. Tertium Organum. Den Haag, Servire z.j. Geb. 295 pag.   35,=

2135  Ouspensky, P.D. Tertium Organum, de derde canon van het denken. Wassenaar, Servire 1975. Tweede druk, 295 pag.   17,50

2037  Palmstierna, E. Perspectieven der onsterfelijkheid. 's Gravenhage, Uitg.'De Kern' z.j.375 pag. Geb.   20,=

2551  Preston, E.W. The Earth and its Cycles. Adyar, Theos. Publ. House 1954. (2nd ed.) Geb., 160 pag.   20,=

2885  Purucker, G. de De Theosophie en de moderne wetenschap. 2 dln. in 1 bd. Bussum, v. Dishoeck 1932. Geb., 278 pag.   95,=

2922  Purucker, G. de Levensvragen in het licht der esoterische wijsheid. Bussum, v. Dishoeck 1932. 144 pag.   15,=

2883  Purucker, G. de Mens en evolutie. Den Haag, Theosoph. Univers. Press 1982. Geb., 379 pag.   25,=

2886  Rademaker, Dr. L.A. Aan de poort van een nieuwe wereld. Amsterdam, Strengholt z.j. Geb., 303 pag.   30,=

2672  Spierenburg, H. J. The inner group teachings of H. P. Blavatsky. San Diego, Point Loma Publ. 1985. Geb. 188 pag.   22,50

2659  Sri Krishna Prem and Sri Madhava Ashish. Man,the measure of all things. Adyar, Theos. Publ. House 1966. 459 pag.   20,=

2518  Taimni, I.K. The ultimate Reality and Realization. Adyar, Theos. Publ. Soc. 1976. 215 pag.   15,=

1683  Tingley, Kath. De Theosophie: Het Pad van den Mysticus. Utrecht, Theosoph.Genootschap 1924. Geb., 203 pag.   27,50

Oosterse Wijsbegeerte

3067  Abd - Ru - Shin. In het licht der waarheid. 3 dln. Schwäbisch Gmünd, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft z.j. Geb. 238, 381, 415 pag.   65,=

2836  Arnold,E. Het licht van Azië, leven en leer van Buddha. A'dam, Becht 1919. Geb., vijfde druk, 230 pag.   20,=

2980  Brakell-Buys, Dr. W.R. Goden en Menschen van India. Naarden, Uitg. In den Toren z.j. Geb. 195 pag.   27,50

2760  Brunton, P. Een Heremiet in de Himalaya. A'dam, Strengholt z.j. Tweede, herz. druk, geb. 232 pag.   17,50

2508  Brunton, P. The hidden teaching beyond Yoga. London, Rider & Co. 1956. Geb., 365 pag. 10de druk. * 25,=   

2762  Brunton, P. Verborgen wijsheid. A'dam, De Spieghel z.j. Derde druk, geb. 360 pag.   25,=

2549  Buitenen, J.A.B.v. The Maitrayaniya Upanisad. A critical essay, with text etc. Den Haag, Mouton & Co. 1962. 157 pag.   25,=

3061  Burton, Sir R. en Arbuthnot, F.F. ( vert.) Vatsyayana Kama Soetra. Amselveen, Nieuwe Wieken z.j. Geb. 308 pag.   22,50

2639  Cappeller, C. Kalidasa's Sakuntala. (Kuerzere Textform.) Leipzig, Haessel Verl. 1909. Geb., 160 pag.   35,=

3059  Charan Singh Ji, M. Het Pad. Punjab, Radha Soami Satsang z.j. 96 pag.   10,=

2618  Chi-Chi aus Tien-Tai. Dhyana - Meditationsanweisungen. Muenchen, O.W. Barth 1960. Geb., 109 pag.   20,=

2786  Deussen, Dr. P. Die Geheimlehre des Veda. Leipzig, Brockhaus 1907. Geb. 221 pag.   25,=

3209  Essen, H.v. Samenspraken met Yokita. Den Haag, Stols 1947. Geb., 201 pag.   17,50

2528  Esslemont, J.E. Baha'U'Llah en het nieuwe tijdperk. St. Baha'i Literatuur, Nederland 1961. 347 pag.   15,=

3046  Garbe, R. Die Bhagavadgîtâ, aus dem Sanskrit übersetzt. Leipzig, H.Haessel Verlag 1921. Zweite, verb. Aufl., geb. 171 pag.   20,=

2858  Gibran, K. De tuin van de profeet. Den Haag, Servire z.j. Derde druk, geb., 50 pag.   10,=

3003  Gibran, K. The procession. New York, The Wisdom Library z.j. Geb. 111 pag. Met ill.   15,=

3002  Gibran, K. The Prophet. New York, A.A.Knopf 1925. Geb. 107 pag. Met ill.   12,50

3020  Glasenapp, H. von. Die Religionen Indiens. Stuttgart, A.Kröner Verlag 1943. Geb. 394 pag. Met kaart.   12,50

2079  Glasenapp, H. von. Het Brahmanisme. 'sGravenhage, Uitg.Kruseman 1971. 75 pag.   7,50

2462  Glasenapp, H. von. Indische Geisteswelt. Bd. I: Glaube und Weisheit der Hindus. Bd.II:Weltliche Dichtung, Wissenschaft und Staatskunst der Hindus. Wiesbaden, Volmer Verl. 1958. Geb., 670 pag.   22,50

3012  Grimm, G. Die Lehre des Buddha. Die Religion der Vernunft. München, Piper & Co 1921. Geb. 565 pag.   30,=

1605  Herold,A.F. L'Upanishad du Grand Aranyaka. Paris, Libr.de l'Art Independant 1894. 159 pag.   30,=

1982  Ibn al-Wassa. Das Buch des buntbestickten Kleides. Leipzig, Kiepenheuer Verlag '84. 3 dln., lin.bnd.420 pag.   25,=

2535  Inayat Khan. De wereld van het denken. Deventer, Kluwer z.j. Geb., 73 pag.   15,=

2417  Inayat Khan. Gayan, De Deventer, Kluwer z.j. 3e druk, geb. 116 pag.   10,=

3037  Inayat Khan. The bowl of Sâki. Deventer, Kluwer 1936. Tweede druk, geb. 247 pag.   12,50

2643  Johnston, E.H. The Buddhacarita or Acts of the Buddha. (Sanskrit Text m. noten). New-Delhi, Oriental Books Reprint Corp. 1972. Geb. 98 + 232 pag.   45,=

2628  Kern, Dr. H. The Jataka-mala. (original Sanskrit) Delhi 1972. Geb., 254 pag.   30,=

2354  Krishnamurti. Drie radiolezingen. 's Graveland, De Driehoek 1948. 32 pag.   7,50

2617  Krishnamurti. Het Koninkrijk des Geluks. Rotterdam, Brusse 1928. Geb., 112 pag.   20,=

2540  Krishnamurti. Self-Preparation. Adyar 1926. Geb., 94 pag.   15,=

2363  Krishnamurti. Talks by Krishnamurti in India -1963. New Delhi - Varanasi. 77 pag.   15,=

2331  Krishnamurti. The Kingdom of Happiness. London, Allen & Unwin 1927. 1st ed. Geb. 107 pag.   25,=

2317  Krishnamurti. Toespraken, met gedachtenwisseling. Saanen 1964. 104 pag.   15,=

2315  Krishnamurti. Toespraken, met gedachtenwisseling. Amsterdam 1967. 76 pag.   10,=

2339  Krishnamurti. Toespraken, met gedachtenwisseling. Vrees - Smart - Liefde - Dood. Saanen 1962. 137 pag.   15,=

1214  Krishnamurti. Toespraken. Deel 4 Adyar. Brits Indië. Bosch en Duin, Star Publishing Trust z.j. Geb. 130. pag.   20,=

3057  Krishnamurti. Toespraken van Krishnamurti. Deel 9 : Eddington 1936. Bosch en Duin, Star Publ. Trust 1936. 92 pag.   10,=

2330  Krishnamurti. Vrijheid van het bekende. M. een voorwoord d. Aldous Huxley. 's Gravenhage, Boucher 1955. Geb. 244 pag.   25,=

2340  Krishnamurti. You are the World. Krishnamurti Foundation India, 1981. 175 pag.   15,=

2611  Kurtz, W. Das Kleinod in der Lotus-Bluete. Zen-Meditation heute. Stuttgart, Guenther Verlag 1972. Geb., 150 pag.   15,=

3219  Law, B.C. Concepts of Buddhism. Amsterdam, H.J.Paris 1937. Geb., 103 pag.   35,=

1885  Methorst-Kuiper, A.J.G. Krishnamurti - Portret van een onafhankelijk denker. Amsterdam, Uitg.De Driehoek z.j. Geb., 107 pag.   12,50

1579  Meyer, Dr. J. G. Der Weltknoten. Gedanken ueber transzendentale Philosophie. Strassburg, Heitz und Muendel 1913. 141 pag.   22,50

2831  Radhakrishnan, S. Indische philosophie. Band 2: Die Systeme des Brahmanismus. Darmstadt, Holle Verlag 1956. Geb. 658 pag.   40,=

1956  Rajagopalachari,C. Mahabharata. Bhavan's Book University, '53.360 pag.   7,50

2357  Ram, N. Sri. Thoughts for Aspirants -2nd series. Privately Printed 1974. 154 pag.   15,=

2641  Rudhyar, D. The Planetarization of Consciousness. Wassenaar, Servire 1970. Geb., 343 pag.   35,=

2634  Rudhyar, D. Triptych. Gifts of the Spirit. Wassenaar, Servire 1968. Geb., 318 pag.   35,=

1275  Schweitzer, Dr.A. De wereldbeschouwing der Indische denkers. Mystiek en ethiek. Haarlem, Tjeenk Willink 1935. Geb., 180 pag.   17,50

3048  Sri Aurobindo. The Secret of Veda. Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram Trust 1971. Geb. 581 pag.   75,=

2118  Stead, E. Die blaue insel. Garmisch-Partenkirchen, Schroeder 1961. Geb. met stofomsl. 87 pag.   7,50

2815  Suarès, C. Krishnamurti. Scheveningen, Star Publ. Trust z.j. Geb. 290 pag.   20,=

2624  Suresh Ram. Vinoba Bhave en de vreedzame revolutie in India. Deventer, N. Kluwer z.j. Geb., 162 pag.   15,=

2854  Suzuki, Dr. D.T. Erfülltes Leben aus Zen. München, O.W. Barth Verlag 1973. Geb. 295 pag.   20,=

3071  Swami Prabhupãda. De Bhagavad - Gìtã, zoals ze is. 3dln. in cass. A'dam, The Bhaktivedanta Book Trust z.j. Geb. 301, 398, 306 pag. Met ill.   45,=

3069  Swami Prabhupãda. Het Krsna-boek. 2 dln. A'dam, Bhaktivedanta Book Trust 1977. Geb. 300, 314 pag.   27,50

2441  Swami Tyagisananda. S'Vetas' Vataropanisad. Adyar, 1943. 133 pag.   10,=

3025  Tagore, R. Gitanjali. London, Macmillan and Co 1914. Geb. 101 pag.   15,=

2818  Tagore, R. Huis en Waereld. A'dam, Versluys 1921. Geb. 336 pag. Vert. v. Eeden.   17,50

3024  Tagore, R. Sadhana. Der Weg zur Vollendung. München, K.Wolff Verlag 1921. Geb. 222 pag.   15,=

3026  Tagore, R. The Crescent Moon. London, Macmillan and Co 1919. Geb. 82 pag. Met 8 gekl. ill.   20,=

3027  Tagore, R. The Wreck. London, Macmillan and Co 1921. Geb. 414 pag.   15,=

2439  Taimni, I.K. Gayatri. The daily religious practice of the Hindus. Adyar, Theos. Publ. House 1974. Geb., 202 pag.   12,=

2547  Tarthang Tulku. Skillful Means. Berkeley, Dharma Publ. 1978. 136 pag.   12,50

2835  The song of God Bhagavad - Gita. London, Phoenix House 1947. Transl. by Swami Prabhavananda and Chr. Isherwood, with an introd. by A.Huxley.   25,=

2870  Visser, Dr. M.W. de Shintõ en Taoïsme in Japan. A'dam, Paris 1930. Geb. 83 pag. Met ill.   15,=

3014  Waals, H.G. v.d. De Spreuken Bhartrhari's. Blaricum, De Waelburgh 1927. Geb. 131 pag.   15,=

Mystiek

2745  Brakell-Buys, Dr. W.R. Gestalten uit de perzische mystiek. Deventer, Kluwer z.j. Geb. 142 pag.   15,=

2743  Brakell-Buys, Dr. W.R. Grondvormen der mystiek. Deventer, Kluwer z.j. Geb., 192 pag.   15,=

5351  Brakell-Buys, Dr. W.R. Grondvormen der mystiek. Deventer, Kluwer z.j. Geb., 192 pag.   15,=

2038  Chandu, J.K. De wonderbaarlijke wereld van de Magiërs. Wageningen, Uitg.L.J.Veen l972, 160 pag.   10,=

2047  Goossens, L.A.M. De meditatie in de eerste tijd van de moderne devotie. Haarlem, Uitg.J.H.Gottmer 1952. Acad.Proefschrift, 260 pag.   35,=

2620  Magre, M. Magiers en Zieners. Deventer, N. Kluwer z.j. Geb., 222 pag.   17,50

2806  Means, P. The Mystical Maze. Z. uitg., 275 pag.   12,=

2899  Meyer, K. De verborgen bron. Uitg. Het Nieuwe Leven, 1927. Geb., 159 pag.   12,50

2897  Munzebrock, W.J. Mystiek en Cosmos. Amsterdam, Gnosis z.j. Geb.,104 pag.   30,=

2063  Mystica. De Ziel - Naar Huis. Deventer, Uitg. Kluwer z.j. Geb. 187 pag.   15,=

2713  Zaehner, R.C. Mystiek, sacraal en profaan. Amsterdam, De Bezige Bij 1972. 304 pag.   12,50

Antroposofie

2944  Benians, J. The Golden Years. London, Antropos. Publ. Comp. z.j. Geb., 186 pag.   15,=

1568  Cloos, W. Werdende Natur. Betrachtungen ueber den Kiesel, die Metalle und die 'drei Prinzipien' in ihren Beziehungen zum Werden von Mensch und Erde. Dornach, Goetheanum 1966. Illustr., 140 pag.   17,50

2933  Curtis, A. Die neue Mystik. Prien, Antropos. Verl. 1922. 2te Aufl. Geb., 137 pag. Rug ontbr.   17,50

1992  Freeman, A. Self-Observation. An Introduction to Rudolf Steiner's "Philosophy of Spiritual Activity. London, Antroposophical Publ.Co. '56.Geb.65 pag.   17,50

2927  Gleich, S.v. Geisteswissenschaft, Kunstoffenbarung und religiöse Lebensanschauung. Als Manuskript gedruckt 1937. 152 pag.   18,=

2935  Rudolf Steiner Gedenkheft. Stuttgart, Zeitschrift Antroposophie. 30. März 1935. Geb., 184 pag. M. illustr. Rug ontbr.   20,=

2939  Steiner, Dr. R. Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha. Acht Vorträge. Dornach, Verlag am Goetheanum 1933. Geb., 303 pag.   30,=

2929  Steiner, Dr. R. Cosmic and human Metamorphoses. Series 44. London, Antr. Publ. Corp. 1926. Geb., 85 pag.   20,=

2925  Steiner, Dr. R. De opvoeding van het kind in het licht der Anthroposophie. Utrecht,de Haan 1923. 70 pag.   12,50

2941  Steiner, Dr. R. Die Philosophie der Freiheit. Dornach, Verl. am Goetheanum 1949. Geb., 346 pag.   25,=

2940  Steiner, Dr. R. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dornach, Verl.am Goetheanum 1947. 170 pag.   20,=

2942  Steiner, Dr. R. Goethes Weltanschauung. Berlin, Phil.-Antrop. Verlag 1918. 3te Aufl. Geb., 176 pag.   20,=

2943  Steiner, Dr. R. Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach, Verlag am Goetheanum 1924. Geb., 112 pag.   25,=

1964  Steiner, Dr. R. Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden? Zeist, Vrij Geestesleven '83. 193 pag.   12,50

2930  Steiner, Dr. R. Pfingsten, das Fest der freien Individualität. Dornach, Verlag am Goetheanum 1933. 32 pag.   12,50

3270  Steiner, Dr. R. Praktische Ausbildung des Denkens. Freiburg im Breisgau 1958. 29 pag.   10,=

2932  Steiner, Dr. R. Praktische ontwikkeling van het Denken. Den Haag, Goetheanum Boekerij z.j. 42 pag.   10,=

2936  Steiner, Dr. R. The threefold Commonwealth London, Antr. Publ.Comp. 1923. 147 pag.   12,50

3269  Steiner, Dr. R. Wie erlangt man Erkentnisse der höheren Welten ? Stuttgart, Verl. Freies Geistesleben 1948. Geb. 175 pag.   17,50

2937  Strakosch-Giesler, M. Die erlöste Sphinx. Freiburg, Novalis Verl. 1955. Geb., 53 pag.   17,50


Bestellen via/order by email, telefonisch (035 - 6914996).

Terug naar begin


Terug naar Carpinus Homepage | NAN Home Page